Monument

Een monument voor een mooie bruiloft

 

De Maartenskerk staat midden in het dorp Doorn, bij een kruispunt van wegen. Op deze plaats stond omstreeks 885 al een houten kerkje of kapel. Daarmee is de Maartenskerk de oudste kerk van de provincie Utrecht, gesticht in 1180 door de domproosdij van Utrecht. De toren werd omstreeks 1250 aan de kerk toegevoegd.

Er waren vele kerkenpaden naar de omliggende dorpen, wat aantoont dat de Maartenskerk een belangrijke functie had als ontmoetingsplaats voor de gehele regio.

In de loop van de eeuwen heeft de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Het koor stamt uit 1400 en de zijbeuk is in 1924 aangebouwd aan de kerk. In 2011 is het interieur van de kerk aangepast aan de eisen van de tijd. Bij de aanpassing van het interieur is gekozen voor een verbinding tussen de monumentale waarden van het historische gebouw en de ruimte en inrichting die nodig is voor de veelzijdige activiteiten die plaatsvinden in de kerk.

De regionale functie die de kerk altijd heeft gehad is nog steeds van deze tijd. De Maartenskerk voorziet na alle eeuwen nog steeds in de behoefte om als ontmoetingsplek te fungeren voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten.